Υπολογιστής Αλλαγής Διαστάσεων Ελαστικών

Ποιες οι επιπτώσεις από την αλλαγή διάστασης ελαστικών;

Εάν τοποθετήσετε στο αυτοκίνητό σας ελαστικά με μεγαλύτερη συνολική διάμετρο και πέλμα, θεωρητικά, θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με την άσφαλτο. Αυτό συνεπάγεται ελαφρά υψηλότερη τελική ταχύτητα και καλύτερη πρόσφυση, ταυτόχρονα όμως επιβαρύνει τις επιταχύνσεις, την κατανάλωση και, πιθανότατα, τα όρια υδρολίσθησης σε περίπτωση βροχής.

Εάν, αντίθετα, περιορίσετε τη διάμετρο των τροχών σας και το πλάτος του πέλματος, βελτιώνετε τις επιταχύνσεις και την κατανάλωση, σε βάρος όμως της τελικής ταχύτητας και των ορίων πρόσφυσης (ουσιαστικά της οδικής συμπεριφοράς).

Προσοχή:
Καλό θα είναι να ακολουθείτε πάντα τις συμβουλές του κατασκευαστή, καθώς και τις εναλλακτικές διαστάσεις που αυτός προτείνει για τον κάθε τύπο αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη σας ότι, ακόμα και τηρώντας τα παραπάνω, πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων. Να θυμόσαστε ότι ένα φαρδύτερο ελαστικό δεν είναι πάντα καλύτερο, ούτε και συμπεριφέρεται απαραίτητα όπως θα περίμενε κανείς.

Οι αναρτήσεις των σύγχρονων αυτοκινήτων σχεδιάζονται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα των τροχών (όπως οι διαστάσεις και το βάρος) οπότε στον τελικό υπολογισμό υπεισέρχονται δεκάδες παραμέτρων, που δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Εάν, παρόλα αυτά, το έχετε αποφασίσει, ένας άγραφος κανόνας που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι να διατηρήσετε τη διάμετρο των τροχών όσο το δυνατόν αναλλοίωτη, με μία απόκλιση που δεν θα ξεπερνάει το 3-4% της διαμέτρου των ελαστικών που ήδη χρησιμοποιείτε.

Δείκτες ταχύτητας ελαστικών:
Q 160 χλμ./ώρα
R 170 χλμ./ώρα
S 180 χλμ./ώρα
T190 χλμ./ώρα
H 210 χλμ./ώρα
V 240 χλμ./ώρα
W 270 χλμ./ώρα
Y 300 χλμ./ώρα
VR >210 χλμ./ώρα
ZR >240 χλμ./ώρα