Αποθήκευση Ελαστικών

Αποθήκευση Ελαστικών

Wheel with steel rim over the white backgroundΕάν αποθηκεύονται υπό δυσμενείς συνθήκες, ή εάν δεν μεταχειρίζονται σωστά, οι φυσικές ιδιότητες των ελαστικών αλλάζουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια συντομότερη διάρκεια ζωής, και τα ελαστικά μπορούν ακόμη να φθαρούν μέχρι το σημείο να γίνονται ακατάλληλα προς χρήση. Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης καθορίζονται στο ISO 2230. Ελαστικά που αποθηκεύονται και μεταχειρίζονται σωστά διατηρούν τις ιδιότητές του ουσιαστικά αμετάβλητες για αρκετά χρόνια.

Η αποθήκευση σε ανοιχτούς χώρους, ακόμα και κάτω από προστατευτικό κάλυμμα, δεν επιτρέπεται.

Ο χώρος αποθήκευσης για ελαστικά και αεροθαλάμους πρέπει να είναι δροσερός, ξηρός και σκοτεινός και πρέπει να είναι μέτρια ως καλά αερισμένος.

Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την κανονική θερμοκρασία δωματίου. Σε θερμαινόμενους χώρους τα ελαστικά πρέπει να προστατεύονται από την πηγή θερμότητας.

Τα ελαστικά πρέπει να προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως και τις συνεχείς αλλαγές του αέρα. Δεδομένου ότι το όζον είναι ιδιαίτερα βλαβερό, οι χώροι αποθήκευσης δεν πρέπει να περιέχουν οποιεσδήποτε συσκευές παραγωγής όζοντος.

Διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, χημικές ουσίες κ.λπ. δεν πρέπει να φυλάσσονται σε χώρους αποθήκευσης ελαστικών ή να έρθουν σε επαφή με ελαστικά.

Εξασφαλίστε ότι τα ελαστικά δεν αποθηκεύονται υπό συνθήκες εξωτερικής πίεσης/έντασης, για την αποφυγή των ρωγμών.

Ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποθήκευσης αποφεύγονται οι βλάβες.

storage3_gr-data

Comments are closed.