Πρακτικές Συμβουλές

Τί θα πρέπει να προσέχετε

 • Ελέγχετε περιοδικά (μια φορά το μήνα) και πριν από μεγάλα ταξίδια την πίεση των ελαστικών (και της ρεζέρβας). Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να γίνεται μόνο όταν τα λάστιχα είναι κρύα. Για αντιστοιχία bar-psi βλ. σχετικό πίνακα A.
 • Tα λάστιχα θα πρέπει να έχουν την πίεση που αναγράφεται στο βιβλίο χρήσης του αυτοκινήτου σας. Λάστιχα με μικρότερη πίεση φθείρονται πιο εύκολα και παρέχουν μειωμένη δυνατότητα ελέγχου του αυτοκινήτου, ενώ κατά το φρενάρισμα αυξάνεται η απόσταση ακινητοποίησης. Στα λάστιχα με αυξημένη πίεση μειώνεται η πρόσφυση και η ευστάθεια κατά το φρενάρισμα.
 • Ελέγχετε οπτικά τα πλαϊνά των ελαστικών σας για τυχόν εξογκώματα ή άλλου είδους φθορές, που μαρτυρούν ζημιά στο σκελετό. Σε περίπτωση τέτοιου είδους ζημιάς το λάστιχο είναι επικίνδυνο και πρέπει να αντικατασταθεί.
 • Η βαλβίδα πρέπει να έχει πάντα το καπάκι της.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ελαστικών, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των μπουλονιών στους τροχούς στα 300 χλμ. ή μετά από 3 ώρες χρήσης.
 • Να ελέγχετε το βάθος του πέλματος (ύψος τακουνιών) που δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από εκείνο που ορίζει ο νόμος ή από εκείνο που απαιτούν οι συνθήκες χρήσης.
 • Τα καινούργια λάστιχα χρειάζονται «στρώσιμο» για τα πρώτα 300 περίπου χιλιόμετρα, με οδήγηση σε ήπιους ρυθμούς.
 • Κάθε 5.000 - 10.000 χλμ. αλλάζετε τη θέση των ελαστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως τα μπρος- πίσω), για να πετύχετε ομοιόμορφη φθορά και να διατηρήσετε αναλλοίωτη την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας.
 • Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινησίας του αυτοκινήτου αυξήστε την πίεση κατά 0,5 bar.
 • Η αντικατάσταση των ελαστικών θα πρέπει να πραγματοποιείται ανεξαρτήτως χιλιομέτρων ή ηλικίας, όταν διαπιστώνεται ότι έχουν χάσει σημαντικό μέρος των αρχικών τους ιδιοτήτων, δηλαδή όταν γλιστράνε και προσφέρουν πλέον μειωμένη ασφάλεια. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να αλλάξετε λάστιχα στις 30.000 km, αλλά μπορεί να τα αλλάξετε και στις 50.000 km.
 • Mην αναβάλλετε την αντικατάσταση των ελαστικών για το φθινόπωρο, αν αυτά είναι φθαρμένα από την άνοιξη. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, το καλοκαίρι είναι επίσης επικίνδυνο, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες «ξεραίνουν» το λάστιχο, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της πρόσφυσης.

 

 

Πίνακας Α - Αντιστοιχίες Πιέσεων

Αντιστοιχίες Πιέσεων
bar psi bar psi
1,0 14 1,8 26
1,1 16 1,9 28
1,2 17 2,0 29
1,3 19 2,1 30
1,4 20 2,2 32
1,5 22 2,3 33
1,6 23 2,4 35
1,7 25 2,5 36