Κρίσιμης σημασίας ενέργεια αμέσως πριν την τοποθέτηση του ελαστικού καθώς εγγυάται τη σωστή κατανομή του βάρους του, ώστε να αποφεύγονται τυχόν κλυδωνισμοί και κραδασμοί, τόσο στο ελαστικό, όσο και σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Η αμέσως σημαντικότερη διορθωτική ενέργεια που χρειάζεται το αυτοκίνητο μας, έτσι ώστε να διατηρεί τη σωστή κίνηση και συμπεριφορά στο οδόστρωμα και να μην ταλαιπωρεί χωρίς λόγο τα ελαστικά μας.

Additional Info